Lex Maria - K 2019-6667

Nyhet

Fördröjd behandling

2019-11-13
En ungdom hade blivit stämplad på stortån med svullnad och sårskada. Sökte närakut, röntgades och remitteras vidare till vuxen akutmottagning för åtgärd. En dorsalluxation av den yttre falangen med ett ledbärande fragment förelåg tillsammans med en sårskada. Läkare på akutmottagningen bedömde att felställningen ej behövde reponeras, såret suturerades. Någon uppföljning planerades ej. Patienten och närstående tog efter fyra veckor kontakt med privat ortopedspecialist som remitterade till ortopedmottagnigen för behandling av frakturluxationen. Repositionen fick göras med öppen operation och stiftning.
Åtgärder inriktas mot kompetenshöjning och ökat stöd från ortopedisk kompetens till tjänstgörande på akutmottagningen.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.