Lex Maria - K 2019-9044

Nyhet

Labprovsbeställningar försvann vid uppdatering av katalog

2019-10-28

Vid uppdatering av en katalogtjänst för beställningar av laboratorieanalyser föll en stor mängd laboratorieanalysbeställningar ur journalsystemen. Detta medförde att många patienter riskerade att bli utan korrekt klinisk uppföljning. Problemet upptäcktes och åtgärdades med manuell och automatisk korrigering av beställningarna. Därmed kunde allvarliga patientskador undvikas, men den vid tidpunkten använda uppdateringsrutinen bedömdes som riskabel.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.