Lex Maria - K 2019-7492

Nyhet

Utlokaliserad patient

2019-10-28

En patient inkom med komplicerat benbrott som inte kunde opereras akut enligt plan
på grund av prioriteringar där andra akuta operationer gick före. Efter operationen vårdades patienten på en avdelning där benbrott normalt inte förekommer. Patienten utvecklade flera allvarliga komplikationer som inte uppmärksammades till en början. En utredning visade att komplikationerna möjligen kunnat undvikas, varför komplikationerna bedöms som vårdskada.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.