Lex Maria - K 2019-7410

Nyhet

Sepsis i samband med PVK (perifer venkateter)

2019-10-03

En patient med reumatisk sjukdom behandlades med höga doser kortison intravenöst i samband med ett skov i sin grundsjukdom. Patienten upplevde smärta i samband med att nålen sattes. Nålen avlägsnades 2 dagar senare men patienten fick hög feber försämrat allmäntillstånd och förlängd vårdtid med behandling bland annat med intravenösa antibiotika. Odling från katetern visade Staphylococcus aureus och utredning visade att rutiner för sättande av PVK, inte hade följts.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.