Lex Maria - K 2019-6639

Nyhet

Utlokaliserad patient

2019-10-08

En 70-årig patient kom in till akuten med andningssvårigheter juni 2018, utredningen visade lungcancer med spridning till levern och behandlingen inriktades på bästa möjliga stödjande behandling i livets slutskede. Under vårdförloppet fick patienten flytta från en akutvårdsavdelning där en intensiv behandling med syrgas, antibiotika och sjukgymnastik för att främja andningen, kunde ges. I samband med vårdplatsbrist och i väntan på plats inom palliativ vård, blev patienten utlokaliserad till en avdelning där vården inte kunde övervakas på samma sätt som på akutvårdsavdelningen och det fanns oklarheter i beslut avseende vilken vård som skulle ges. Patienten avled efter tre dagars vård.
Händelsen bedöms som risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.