Lex Maria - K 2019-6318

Nyhet

Fördröjd diagnos och behandling av tarmcancer

2019-10-29

En patient med inflammatorisk tarmsjukdom gick på regelbundna kontroller med undersökning av tarmen för övervakning med avseende på ökad cancerrisk vid denna sjukdom. Undersökning 2014 visade inflammation och ett återbesök med ny tarmundersökning planerades men genomfördes inte förrän 2019 då patienten kallades och en undersökning av tarmen med endoskopi visade då på tjocktarmscancer.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.