Lex Maria - K 2019-6139

Nyhet

Fall på vårdavdelning

2019-10-03

En multisjuk äldre patient vårdades först på akutmottagningen och sedan njuravdelningen. Under vårdtiden föll patienten och ådrog sig en fotfraktur, som gipsades. Patienten avled sedan under vårdtiden i sin grundsjukdom. Utredning visar brister i fallriskförebyggande arbete.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.