Lex Maria - K 2019-6011

Nyhet

Felaktig läkemedelshantering

2019-10-02

En patient med sväljsvårigheter kunde inte ta läkemedel via munnen. En sjuksköterska som skulle ge en tablett löste upp denna i vatten och gav via perifer infart läkemedlet intravenöst.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.