Lex Maria K2019-6124

Nyhet

Komplikationer under operation.

Förtidigt fött barn med kvarstående öppetstående ductus arteriosus och hjärtsvikt övertogs till Karolinska för fortsatt omhändertagande med slutning av denna. I samband med slutningen som gjordes med kateterbunden teknik försämrades barnet och komplikationer tillstötte och barnet avled.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.