Lex Maria K 2019-7030

Nyhet

Ej fullständig åtgärd

Patient som genomgick planerad operation på grund av förträngning i halsryggen som ledde till förträngning av ryggmärgen. Patienten utvecklade efter operation neurologiska symtom i form av svaghet i arm och ben. Vidare utredning påvisade att operationen inte skett på rätt nivå av förträngningen och patienten fick genomgå en ny operation efter ett par dagar. Patienten utvecklade kvarstående funktionsnedsättning i arm och ben.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.