Lex Maria K 2017-5438

Nyhet

Komplikation med fördröjd diagnos

Ett barn i mellanstadieålder genomgick kirurgiskt ingrepp på extremitet. I efterförloppet behandling med gipsskena på underben. Patienten utvecklade postoperativt svåra smärtor och behandlades för det under några dagar innan man tog bort gipsskenan. Det framkom då att patienten hade utvecklat komplikationer med mjukdelsskador på underben som krävde flera åtgärder i narkos samt delhudstransplantation.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria