Lex Maria - K2019-5449

Nyhet

Fördröjd diagnos.

Kvinna i 30-årsålder som sökte på akutmottagning Karolinska Solna på grund av akuta buksmärtor sen kväll. Bedömdes som gallstensbesvär och patienten erhöll smärtlindrande behandling med viss effekt. Planerad uppföljning följande dag med ultraljudsundersökning av buken och i väntan på det fick patienten gå hem. När ultraljud utfördes kommande dag visar det fri vätska i buken och vidare utredning med datortomografi misstänkt pågående blödning. Patienten överflyttades akut till Karolinska Huddinge för operation av sprucken cysta på äggstocken detta då det inte finns tillgång till gynekologisk operation i Solna på jourtid.

Åtgärdsplan är framtagen som bland annat innebär utbildningsinsatser i ultraljudskunskap på akutmottagningen.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.