Lex Maria - K 2019-5440

Nyhet

Felaktig dosering av läkemedel

En patient vårdades för njursjukdom och genomgick kirurgi. I samband med detta skulle patienten få Natriumbikarbonat i tablettform men tabletter fanns inte tillgängliga och läkemedlet gavs istället intravenöst. I samband med bytet skedde en felberäkning av dosen och patienten fick för hög dos av Natriumbikarbonat. Patienten var opåverkad och fick inga symptom av detta. Händelsen bedöms som risk för allvarlig vårdskada och anmäls enligt lex Maria.