Lex Maria - K 2019-5396

Nyhet

Fallskada

Patient som sökte akut på grund av nedsatt allmäntillstånd. Blev inlagd på vårdavdelning. Föll på vårdavdelning och utvecklade smärta från nacke. Utredning med skiktröntgen påvisade allvarlig nackfraktur men utifrån patientens tillstånd konservativ behandling med halskrage. Framkommer i analysen att risken för fall kunde ha minskat om fallpreventiva åtgärder hade vidtagits. Verksamheten har utvecklat rutiner för att bättre identifiera risk och att insätta förebyggande åtgärder.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.