Lex Maria - K 2019-5192

Nyhet

Tekniska problem inom laboratoriemedicin

En felaktig uppdatering av programvara i en laboratorieutrustning ledde till att 31 patienter fick ett felaktigt provsvar angående risk för cancer. Då felet upptäcktes skickades korrigerande provsvar ut omedelbart. Då felet kan ha lett till en fördröjning av korrekt diagnostik i upp till tre månader, anmäles ärendet till IVO enligt lex Maria.