Lex Maria - K 2019-5123

Nyhet

Utebliven profylax vid cytostatikabehandling av en patient med kronisk hepatit B

En patient, med känd hepatit B, diagnostiserades med cancer i blodet. Behandlingen som sattes in mot cancern, var immunnedsättande men patienten fick inte förebyggande läkemedel mot försämring av Hepatit och fick en leversvikt som ledde till dödsfall.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.