Lex Maria - K 2019-4477

Nyhet

Fördröjd behandling

Patienten vuxen man sökte akut på grund av blödning från tarmen. Akut utredning på Akutmottagning påvisade hemorrojd och utredning avslutades och patienten remitterades ej vidare till vårdcentralen för uppföljning vilket är rutin enligt vårdprogram. Patienten sökte hos annan vårdgivare 6 månader senare och utredning då visade ändtarmscancer.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.