Lex Maria - K 2019-2266

Nyhet

Fördröjd diagnostik

Patient som har genomgått MR undersökning var 3:e månad för kontroll av tidigare cancersjukdom. På grund av brist på kapacitet försköts den aktuella undersökningen framåt och patienten fick tid först efter 6 månader. Det visade sig då att patienten hade fått återfall i sin cancersjukdom.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.