Lex Maria - K 2019-1807

Nyhet

Blödning efter att infart rubbats ur sitt läge

Barn som föds med diafragmabråck. Genomgick operation och vårdades därefter på specialiserad intensivvård. Patienten erhöll olika infarter i kärl. Blödning uppstod sannolikt på grund av att infarten hade rubbats ur sitt läge. Blodförlusten blev stor och patienten utvecklade en blödningschock. Efter sedvanlig behandling så återhämtade sig barnet.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.