Lex Maria - K 2019-2948

Nyhet

Vårdrelaterad smittspridning av hepatit B

Vårdrelaterad smittspridning Hepatit B. Två patienter vårdades på samma avdelning på grund av sjukdomar lever och bukspottskörtel. De insjuknade i hepatit B och analys visade att det var samma virus samt att smittan inte hade uppstått tidigare. Smittspårning utfördes för alla patienter som vårdats på avdelningen, en av dessa hade samma virusstam. Vidare undersökning visade att smittan uppstått på grund av att en immunnedsättande behandling gett återaktivering av en Hepatit-B-smitta i ungdomen hos en patient, och sedan spritts till de andra patienterna under vårdtiden.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.