Lex Maria - K 2019-2011

Nyhet

Förlossning med komplikationer

Frisk omföderska inkom med vattenavgång. Förlossning igångsattes dagen efter. Långsam progress och två dygn efter vattenavgång insjuknade patienten med hög feber och misstanke om infektion och patienten sattes in på antibiotika. Någon timme senare visade fosterövervakning avvikande mönster och blodprov togs som visade på hotande syrebrist. Beslut togs om akut kejsarsnitt. Barnet var taget vid födseln och omhändertogs omedelbart av barnläkare och fick vidare vård på en neonatal intensivvårdsavdelning med sedvanlig syrebristbehandling, trots detta utvecklar barnet förändringar i hjärnan och avlider vid fem dagars ålder

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.