Lex Maria - K 2019-1834

Nyhet

Akut omhändertagande av misstänkt pneumothorax

Barn som föddes i fullgången tid med akut kejsarsnitt. Vårdades initialt på Neonatalens stabiliseringsrum vid förlossningen i Solna. Då barnet försämrades beslutades att det skall överflyttas till neonatala intensivvårdsavdelningen Huddinge på grund av platsbrist i Solna. Vid ett och ett halvt dygns ålder blev barnet tilltagande instabilt och utredning visade luftläckage i lungsäcken (pneumothorax), viket bedömdes kräva dränagebehandling. I samband med att dränaget sattes, vilket är en relativt vanlig behandling, uppstod en komplikation med blödning. Patienten drabbades av hjärtstillestånd och återupplivning var ej framgångsrik och barnet avled.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.