Lex Maria - K 2019-1172

Nyhet

Fördröjd diagnos

Patient med blodcancersjukdom som på grund av behandling har för lite vita blodkroppar. Sökte på akutmottagning med nytillkommen kraftig smärta i arm. Utreddes på akutmottagning och lades sedan in på vårdavdelning på misstanke om infektion och sattes in på antibiotikabehandling. Patienten var cirkulatoriskt stabil vid inläggning men medtagen och smärtpåverkad. Patienten försämrades snabbt på vårdavdelningen, diskussion fördes om flytt till högre vårdnivå vilket ej gjordes. Patienten försämrades ytterligare efter ett par timmar och överfördes till IVA. Utredning visade infektion på djupet i muskulaturen i armen och patienten överfördes akut till operation, som blev långdragen med blödningskomplikationer och patienten avled.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.