Lex Maria - K 2019-0615

Nyhet

Fallskada

Patient som inkom till sjukhuset med flera olika typer av hjärnblödningar efter fall. Bedömningar gjordes gällande fallrisk och nedsatt sjukdomsinsikt. Som fallriskförebyggande aktivitet ordinerades tillsyn 6 ggr/h. Under natten fick patienten sömnläkemedel som kan ha biverkningar som yrsel, oro och dåsighet. Patienten ramlade först en gång under natten varvid sjuksköterska vidtog extra åtgärder genom att öka övervakningen av patienten. Trots detta ramlade patienten återigen när personal gick ut ur rummet för att hämta dryck. Patienten akutopererades samma dygn på grund av sina skador.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.