Lex Maria - K 2019-0302

Nyhet

Sexuellt ofredad av medpatient

En patient som lagts in på en könsblandad sal upplevde att denne blev sexuellt ofredad av en annan patient som vårdades på samma sal. Polis tillkallades och det gjordes en polisutredning.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.