Lex Maria - K 2018-6416

Nyhet

Försvunnen patient

En patient med neurologisk sjukdom inkom till karolinska Universitetssjukhuset från annan vårdenhet på grund av hallucinationer och återkommande försök att avvika. Patienten lades in för medicinjustering och bedömdes ej uppfylla kriterierna för psykiatrisk tvångsvård vid inläggningen. Under vårdtillfället blev patienten förvirrad några gånger men medverkade till vården. En morgon avvek patienten från avdelningen utan att någon observerade denne. Trots eftersökning på sjukhuset och dess omgivning och spårning med polishund har patienten inte återfunnits.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.