Lex Maria - K 2018-6265

Nyhet

Operationsduk som inte kunde återfinnas

I samband med en titthålsoperation för livmoderhalscancer kunde man i samband med operationens avslut inte identifiera en mindre operationsduk. Därför gjordes ett mindre hjälpsnitt på buken för att kunna hitta och ta ut operationsduken.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.