Lex Maria - K 2018-5985

Nyhet

Dödsfall efter operation

Patient som opererades för en cancersjukdom efter att först ha fått strålbehandling och cellgifter. Under operationen uppstod en stor blödning, denna stoppades men patienten förlorade mycket blod. Patienten avled ett par dagar efter operationen.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.