Lex Maria - K 2018-2758

Nyhet

Dödsfall efter stamcellstransplantation

Ett barn genomgick benmärgstransplantation för svår avsaknad av blodbildning. Dagen efter transplantationen fick patienten en infektion med smärta och feber. Två dagar senare uppkom symptom på blödningar med medvetandeförlust. En akut operation för att finna blödningskällan gjordes, men trots intensiva försök gick det inte att åtgärda och patienten avled.
Utredning visar en mycket ovanlig koagulationsstörning som inte var känd tidigare hos denna pat.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.