Lex Maria - K 2018-1649

Nyhet

Patient med bäckenfraktur och blödarsjukdom

En patient med blödarsjuka och flera andra sjukdomar råkade ut för fallolycka. På sjukhuset konstaterades brott på bäckenbenet och blodutgjutning. Patienten lades in för smärtlindring och mobilisering. Efter några dagar påträffades patienten livlös, och dödsfallet orsakades av blodproppar i lunga och hjärna samt stor blodutgjutning. Det går inte att utesluta att mer aktiv förebyggande behandling mot blodproppar skulle gett ett bättre resultat.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.