Lex Maria - K 2018-7555

Nyhet

Brännskada

Patient kom in med omfattande delhuds brännskador till akutmottagningen i Solna. Patienten bedömdes vara i behov av högspecialiserad brännskadevård vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Av olika anledningar dröjde det innan patienten överfördes dit och patienten fick vänta på transporten på akutmottagningen, trots behov av högre vårdnivå.
Patienten avled efter ankomst till Uppsala och det har bedömts som att den fördröjda handläggningen kan ha bidragit till detta och att patienten drabbats av allvarlig vårdskada.