Lex Maria - K 2018-8298

Nyhet

För hög dos av blodförtunnande läkemedel

För tidigt född patient som genomgått kirurgiskt ingrepp var insatt på behandling med blodförtunnande läkemedel. Läkemedlet gavs i tio gånger för hög dos. Patienten fick inga skador av överdoseringen.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.