Lex Maria - K 2018-7864

Nyhet

Felaktiga analysresultat

Inom screeningprogrammet för cervixcancer upptäcktes vissa fall med förekomst av precancerösa förändringar i cellprover från kvinnor som fått besked om godartat cellprov. Detta upptäcktes vid den regelbundna kvalitetssäkringen. Man gjorde då först utvidgade stickprovskontroller och sedan beslutades om eftergranskning av samtliga prover som kunde ha blivit felbedömda. Tidigare oupptäckta cellförändringar upptäcktes och alla kvinnor som fått felaktiga svar kallas för förnyad undersökning. Ingen invasiv cancer har hittats. Händelsen bedöms ha inneburit risk för allvarlig vårdskada och anmäls till IVO enligt lex Maria.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.