Lex Maria - K 2018-5104

Nyhet

Patient utlokaliserad på grund av platsbrist, patienten avled

Patient som tidigare genomgått en bukoperation på grund av tumör. Patienten lades in tidigt på eftermiddagen från akuten med buksmärta, illamående och kräkningar, infektion misstänktes. Vid den tidpunkten var tillståndet stabilt. På grund av platsbrist blev patienten utlokaliserad till annan avdelning. Ansvarig kirurg kom dit och bedömde patienten dagen efter. Patienten verkade då förvirrad, mådde illa och hade kräkts. Patienten försämrades dagen efter mot kvällen, kräktes och man misstänkte att patienten dragit ned maginnehåll i lungorna. Mobil intensivvårdsgrupp tillkallades och tömde patientens magsäck på 2 liter maginnehåll. Röntgen visade stopp i tarmen och lunginflammation, men operation kunde inte genomföras på grund av patientens dåliga tillstånd varefter hen avled.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.