Lex Maria - K 2018-3416

Nyhet

Fördröjd behandling

Patient som i augusti 2016 diagnostiserades med en prostatacancer av högrisk-typ med utbredd växt i prostata. Mottagningsbesök för diskussion om behandling i september 2016, där det beslutades om ny kontakt en vecka senare i form av extrainsatt telefontid. Det saknas dokumentation av denna telefonkontakt. Enligt journal tog patienten kontakt med mottagningen i februari 2017 med önskan om ett intyg. Sjuksköterska försökte ringa upp men fick ingen kontakt med patienten. Journalen öppnades men ingen vidare åtgärd togs. Enligt patienten ska ett telefonsamtal ägt rum i september 2016, där läkare och patient ska ha kommit överens om kirurgisk behandling, men det finns ingen vårdplanering i operationsplaneringssystemet. Kontakt med mottagningen via husläkare togs i september 2017 och en ny utredning genomfördes som visade att tumören är lokalt avancerad och växer ut i vesiklarna. Tumören kan ha varit lokalt avancerad redan 2016 men det går ej säkert att säga. I normalfall är denna typ av prostatacancer högprioriterad och brukar opereras inom tre veckor. Aktuell läkare har slutat på kliniken redan innan fördröjningen upptäcktes.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.