lex Maria - K 2018-5674

Nyhet

Infusion som gavs för snabbt ledde till allergisk reaktion

Tonårig patient som inkommer med överdosering av Alvedon. Bedöms som akut förgiftning och ordineras motverkande behandling (antidot) med Acetylcystein i infusion i enlighet med riktlinje samt i samråd med giftinformationscentralen. Behandlingen med infusion var planerad till 20 timmar men gavs på 20 minuter varvid patienten utvecklade allergisk reaktion som krävde övervakning på intensivvård.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.