lex Maria K 2018-3658

Nyhet

Sårskada efter näringslösning utanför blodkärl vid dropp i underbenet

2018-09-06

Patient som behandlades med näringsdropp via en venös infart i underbenet. Blodkärlet sprack och näringslösningen gick ut i vävnaden istället för in i blodet. Patienten fick blåsor täckande hela underbenet och även hudavlossning. Skadan upptäcktes två dygn efter att infarten satts. Såret krävde senare behandling med delhudstransplantation.

Utredning har visat brister i följsamhet gällande rutiner för observation av intravenösa infarter, sårstatus, omläggningsordination samt dokumentation.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.