Lex Maria - K 2018-4492

Nyhet

Tryckskada i ben efter Epiduralbedövning

En patient genomgick en operation av muskel och hälsena i ett ben. I efterförloppet gipsbehandling. Patienten utvecklade i efterförloppet symtom i form av smärta och nedsatt känsel i fot med nervpåverkan och utvecklade trycksår under gipset.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.