Lex Maria - K 2018-3698

Nyhet

Fallolycka

Patient som vårdades för sår i mag- och tarmkanalen och flera medicinska bakomliggande tillstånd. Under utredning och behandling på avdelningen blev patienten sämre i en infektion och fick höga kortisondoser som i sin tur hade biverkningar. Patienten vårdades på enkelsal, hittades på golvet på morgonen där han fallit olyckligt och skadat sig. Patienten försämrades och avled i nära anslutning till fallet. Händelsen har medfört allvarlig vårdskada som lett till dödsfall, och anmäls enligt Lex Maria.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.