Lex Maria - K 2018-2351

Nyhet

Patient som erhållit behandling mot hjärntumör utanför indikation

Patient född 1973 med känd hjärntumör sökte själv på Karolinska för att få så kallad second opinion avseende om någon behandling fanns att ge mot hans tumör. Patienten diskuterades på multidisciplinär konferens(MDK) och man samtyckte där till att den pågående behandlingen som förordats via patientens behandlande läkare. Patienten önskade själv alternativa behandlingar som tillägg till gängse behandling och erhöll behandling som ej ingår i vårdprogram eller diskuterades på MDK viket inte är vedertagen kutym inom neuroonkologiska centrum. Samtliga av dessa behandlingar var utanför studier. Bedömningen är att patienten har utsatts för risk för allvarlig vårdskada.