Lex Maria - K 2018-2095

Nyhet

Fördröjd utredning

Patient remitterad från annat landsting för utredning pga misstänkt gallgångscancer. Efter utredning beslutades att patienten skulle planeras för kirurgisk behandling. Inför detta bedömdes behov av att patienten även genomgick en hjärtutredning, vilket patienten remitterades för på hemsjukhuset. Den utredningen tar lång tid och patienten utvecklade under denna period komplikationer som gjorde att kurativ syftande operation ej kunde utföras och patienten avled i sin sjukdom. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.