Lex Maria - K 2018-1999

Nyhet

Utebliven behandling

En patient som behandlades för bröstcancer ordinerades ett läkemedel som ska ges i 17 kurer sammanlagt. Ett år senare upptäcks att patientens endast erhållit 3 kurer. Behandlingen återupptas efter att misstaget uppdagats.
Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.