Lex Maria - K 2018-0926

Nyhet

Fall ur rullstol

Patient som vårdas på rehabiliteringsavdelning tränade rullstolsteknik. Under träning av ett moment tippade rullstolen bakåt. Närvarande personal hann inte fram och patienten slog huvudet i golvet, röntgenundersökning visade att patienten ådragit sig en skallbasfraktur och hjärnblödning.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.