Lex Maria - K 2018-1879

Nyhet

Missat remissvar

En patient som diagnostiserats med allvarlig leversjukdom och tumör remitterades till annan vårdgivare för second opinion. Svaret på denna blev inte uppmärksammat förrän patientens anhörig efterfrågade detta och förseningen innebar att en ny röntgen och second opinion behövde göras. Patienten har försämrats under tiden och någon aktiv behandling mot tumören kan inte ges.
Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.