Lex Maria - K 2018-1256

Nyhet

Högt blodtryck och minskade fosterrörelser

Ärendet rör en förstföderska med normal graviditet fram till graviditetsvecka 33. Utvecklar då stigande blodtryck och söker även akut vid något tillfälle på grund av minskade fosterrörelser. Ett omfattande ultraljud av fostertillväxt inklusive flöden görs inte, trots hypertoni/preeklampsi samt perioder av minskade fosterrörelser. Dessutom är CTG då patienten söker för minskade fosterrörelser avvikande, men bedöms som normalt. Pat kommer in akut i graviditetsvecka 35 med minskade fosterrörelser och man ordinerar kejsarsnitt inom 1 timme. Barnet är tillväxthämmad och MR hjärna visar utbredda syrebristorsakade förändringar. Det går inte att utesluta att utfallet hade kunnat bli ett annat om handläggningen varit mer aktiv tidigare under graviditeten.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.