Lex Maria - K 2018-0921

Nyhet

Felaktig undersökning av leverförändring

En patient med levercirrhos följdes med ultraljud av levern på grund av ökad risk för levercancer. Vid en rutinkontroll noterades en mindre förändring men denna följdes inte upp med korrekt undersökningssätt varav förändringen bedömdes som godartad. Senare konstaterades att patienten utvecklat utbredd cancer i levern för vilken det inte går att erbjuda botande behandling.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.