Lex Maria - K 2018-0872

Nyhet

Missad tumör i levern

En patient med en misstänkt levertumör kallades till ett mottagningsbesök men uteblev. Patienten skulle kallas igen men av oklar anledning skickades ingen ny kallelse till patienten. Tio månader senare remitterades patienten ånyo och man konstaterade att patienten utvecklat en spridd cancersjukdom vilket inte går att behandla i botande syfte.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.