Lex Maria - 2018-1135

Nyhet

Felaktig administrering av läkemedel

Händelse inträffade 2017-09-06

Händelsen rör en patient som opereras akut för blödning i hjärnan. Under vårdtiden uppmärksammas läckage av cerebrospinalvätska från mun och svalg. För att åtgärda detta genomgår patienten två operationer. Inför den andra operationen ordinerades injektion i spinalkanalen via lumbalpunktion av Fluorescein (ett färgämne) för att lättare se läckage från kraniet. En tio gånger för stor dos läkemedel injicerades jämfört med den ordinerade.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.