Lex Maria - K 2017-2415

Nyhet

Fallolycka på medicinsk akutvårdsavdelning

Patienten som inkom till akutmottagningen p.g.a. förvirring, balanssvårigheter och fall i hemmet. Diagnostiserades på akutmottagningen med en allvarlig saltbalansrubbning och en skiktröntgenundersökning visade tecken till en tidigare genomgången omfattande hjärninfarkt. Patienten läggs in på akutvårdsavdelning för vård och vidare utredning. Två dygn efter inkomst ramlar patienten i samband med ett toalettbesök och drabbas av en hjärnblödning (akut subduralhematom). Vi bedömer här att fallolyckan under vårdtiden är en allvarlig vårdskada och vi anmäler därför händelsen enligt Lex Maria.