Lex Maria - K 2017-1049

Nyhet

Prover tagna från fel arm

Patient som kom på nybesök till mottagning. I samband med mottagningsbesöket togs prover från patienten högra arm. Enligt patienten hade hen berättat att hen är dialyspatient och att det inte får tas blodprover och blodtryck från hens högra arm.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.